MALTESE - Il sito di Marco ZACCHERA

Vai ai contenuti

MALTESE

ABOUT ME in
MALTA

TWIELED VERBANIA FL 1951, FL- 1970 HA DIPLOMA F KORS TAL ACCOUNTANCY FEJN KIEN WIEHED MILL FTIT LI GAB L-AQWA RISULTATI FIL PROVINCJA, KIEN INVOLUT HAFNA FUQ XOGHOL  TA VOLONTARJAT U TA KARITA. IGGRADWA B HONOURS MILL UNIVERSITA LUIGI BOCCONI TA MILAN FL-EKONOMIJA.
FL 2005 GAB IT TIENI DEGREE FEJN IGGRADWA BL HONOURS FL ISTORJA TA CIVILIZZAZJONI MILL UNIVERSITA AVOGADRO TAL PIEMONTE.
HADEM BHALA GURNALIST U MILL 1980 KIEN INVOLUT FIX - XOGHOL TA BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANT U FUQ DAN IX -XOGHOL KIEN RESPONSABLI GHAL HAFNA INIZZJATIVI FIT TURISMU U HOTELS  FIZ ZONA TAL LAGO MAGGIORE.
FL 1975 KIEN ELETT BHALA KUNSILLIER TA VERBANIA FEJN FIT TALI POSSIZJONI TA KUNSILLIER BAQA JIGI KONFERMAT. FL 1984 SAR KUNSILLIER GHAN NOM TAL PARTIT MSI-DN L EWWEL FIL PROVINCJA TA NOVARA U IMBGHAD FIL PROVINCJA TA VERBANO CUSIO OSSOLA (VERBANIA)META DIN GIET STABILITA. FL 1995.
FL 1990 SAR KUNSILLIER REGJONALI GHAR REGJUN TA PIEMONTE, U FL 1994 KIEN ELETT FIL PARLAMENT BHALA  RAPPREZENTANT TAL KOSTITWENZA TA VERBANIA, DOMODOSSOLA U PIEMONTE 2  ( LI HUMA ALESSANDRIA, BIELLA CUNEO NOVARA VERCELLI VERBANIA) KIEN RESPONSABLI TAL ORGANIZAZZJONI FI HDAN IL PARTIT MSI DN LI IMBGHAD BIDEL ISMU U SAR ALLEANZA NAZZIONALE, U WARA LI FI HDAN IL PARTIT KIEN IMEXXI ID DIPARTIMENT TAL POLITIKA LOKALI ( RAPPREZENTANT TA AN FI BLIET PROVINCJI U REGUNI.
FL 2002 GIE FDAT BIEX IMEXXI IL POLITIKA BARRANIJA TA AN, ELETT FIL PARLAMENT KIEN INVOLUT FIL KUMMISSJONI TAL FINANZI. U FL 1996 NHATAR MEMBRU FIL KUMMISSJONI TAL AFFARIJIET BARRANIN U KOMUNITARJI.
FL 2001 GIE ELETT PRESIDENT TAD DELEGAZZJONI FIL WEO TA PARIGI U HUWA MEMBRU TAL KUNSILL TAL EWROPA FI STRASBOURG. HUWA INVOLUT U MDAHHAL HAFNA F ASSOCAZZJONIJIET TAL VOLONTARJAT
SPECJALMENT FEJN DAN IX XOGHOL GHANDU JAQSAM MA KOPERAZZJONI INTERNAZZJONALI, FDAN IL
QASAM FL 1981 HOLOQ DAWK LI HUMA MAGHRUFIN BHALA IL VERBANIA CENTRES, DAWN JAHDMU FIL VOLONTARJAT F HAFNA PAJJIZI AFRIKANI U FIS SOUTH AMERIKA. BHALA BNIEDEM SPORTIV JHOBB JIPPRATIKA HAFNA SPORTS FOSTOM PARACHUTING, CANOEING, SCUBA DIVING U SAJD SPECIALMENT DAK MAGHRUF BHALA FLY FISHING.
PERESS LI KIEN KWALIFIKAT BHALA REFEREE  KIEN JIREFFJA UKOLL..
GHANDU NEWSLETTER TIEGHU LI TOHROG KULL GIMGHA U TIGI MIBGHUTA BL INTERNET IN NEWSLETTER JISIMA IL PUNTO. U IPPUBLIKA DAWN IL KOTBA BI TITLI; FL 1990 MENO SPRECHI MENO TASSE (INQAS HELA INQAS TAXXI)  FL 2003 DIARIO ROMANO (DJARJU RUMAN ) 2006 STAFFETTE.

In 2008, I was elected Member of Parliament for the fifth time and in 2009, Mayor of Verbania, the first Centre-right Mayor for sixty-four years.
I chose to leave Parliament in January 2012 to concentrate exclusively on the office of Mayor.
In 2012, he chose to resign from Parliament in order to concentrate exclusively on his office of Mayor of the city of Verbania, a position he held until April, 2013.
At present, he is involved in several humanitarian projects as well as his own professional and touristic commitments.
He is responsible for numerous newspaper articles and almost every year, publishes a new book, such as "Inverna", "Ciao Sindaco" and soon, "La Moscheruola".
The books can be requested by e-mail at marco.zacchera@libero.it


© 2022  Marco Zacchera Tutti i diritti sono riservati
Torna ai contenuti